ברוכים הבאים לאמיו דלתא

חיפוש מידע על שחקן


כרטיס מידע על שחקן

Ice Nick
293 מס איידי
Grand Master דמות
Player פרופיל
מצב
400 רמה
0 ריסט
1 קרדיטים
נקודות פורטקס
Lorencia מפה אחרונה
999999000 כסף
32767 עוצמה
32767 אנרגיה
32767 זריזות
32767 חיים
Date Register:
Last Change Pass:
Last Change Email: