ברוכים הבאים לאמיו דלתא

חיפוש מידע על שחקן


כרטיס מידע על שחקן

Dark Nick
317 מס איידי
Dark Knight דמות
Player פרופיל
מצב
1 רמה
0 ריסט
0 קרדיטים
נקודות פורטקס
Lorencia מפה אחרונה
0 כסף
28 עוצמה
10 אנרגיה
25 זריזות
20 חיים
Date Register:
Last Change Pass:
Last Change Email: